Η Εταιρεία μας

Η GAIA Τεχνικών Μελετών συστάθηκε το 2007 μετά από συγχώνευση των ατομικών γραφείων των εταίρων της. Έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών την εκπόνηση μελετών, την αδειοδότηση και την κατασκευή τεχνικών και περιβαλλοντικών έργων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και διαχείρισης έργου σε φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δραστηριοποιείται τέλος στο χώρο της μελέτης και κατασκευής έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο, γεωθερμία, μικρές ανεμογεννήτριες).

Comments are closed.