Νέα διώροφη οικοδομή με pilotis – οδός Σαρανταπόρου 1, Τρίπολη

Tags:

Μελέτες εφαρμογής και επίβλεψη κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων διώροφης οικοδομής με pilotis επί της οδού Σαρανταπόρου 1 στο Ο.Τ. 394 στη Τρίπολη.