7 Ιανουαρίου 2015 από kmanolis Νέα

Απαλλαγή από πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις κατηγορίας Αα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.15/οικ.12997/145/2014 (ΦΕΚ Β’ 3284) αντικαθίσταται το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Φ.15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ Β’ 90) και πλέον απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται στη κατηγορία Αα του

Περισσότερα »