21 Οκτωβρίου 2012 από user Νέα

Τεχνικές Προδιαγραφές Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) Οικοδομών

Με την ΚΥΑ οικ.41020/819/25-9-2012 (ΦΕΚ 2776/Β/15-10-2012) καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των οικοδομών συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών συγκροτημάτων, για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις ΕΔΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα νέα κτίρια, των οποίων η άδεια θα εκδοθεί

Περισσότερα »