30 Απριλίου 2012 από ikotsionis5 Νέα

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11. Απόφαση Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11 Απριλίου 2012)

Περισσότερα »