7 Ιανουαρίου 2015 από kmanolis Νέα

Απαλλαγή από πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις κατηγορίας Αα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.15/οικ.12997/145/2014 (ΦΕΚ Β’ 3284) αντικαθίσταται το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Φ.15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ Β’ 90) και πλέον απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται στη κατηγορία Αα του

Περισσότερα »
7 Ιουλίου 2013 από kmanolis Νέα

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

Με την 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1586/Β/21-7-2013 απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και ταυτόχρονα τροποποιείται η υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη. Βρείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ  ΠυρΔιαταξη_13-2013

Περισσότερα »
30 Ιουνίου 2013 από kmanolis Νέα

Τροποποιήσεις του Ν.3982/2011 για την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Με το άρθρο 44 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) αντικαθίστανται και τροποποιούνται κάποια από τα άρθρα του Ν.3982/2011 που αφορά στην αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Κυριότερες αλλαγές αποτελούν η αύξηση των ορίων της εγκατεστημένης ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων που πλέον διαμορφώνονται στα 37 kW κινητήρια ή 70 kW θερμική, καθώς και η

Περισσότερα »
Σελίδες 2 από 212