Δημοσίευση των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Φεβρουάριος 12, 2016 − by kmanolis − in Νέα − No Comments

Δημοσιεύτηκαν τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 :

1.Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 08/03/2016 – 15/04/2016

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 17.03.2016 – 27.04.2016

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 07.04.2016 – 20.05.2016

4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 29.03.2016 – 17.05.2016

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου:www.ependyseis.gr

Comments are closed.