“Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού” – Νέα Πυροσβεστική Διάταξη

Μάιος 24, 2015 − by kmanolis − in Νέα − No Comments

Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 529/Β/3-4-2015) με την οποία καθορίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού και η διαδικασία εφαρμογής αυτών, ενώ στο παράρτημα της Απόφασης παρατίθεται υπόδειγμα της υποβαλλόμενης μελέτης πυροπροστασίας. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 3/1981 πυροσβεστική διάταξη , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959) Πυροσβεστικές Διατάξεις καθώς και τα Παραρτήματα ΣΤ και Ζ αυτής.

Για όλο το κείμενο της Πυροσβεστικής διάταξης δες ΠυρΔιαταξη 3-2015

Comments are closed.